Kuinka paljon jahdin omistaminen maksaa?

Jahdin ostaminen on vasta ensimmäinen kustannus, mitä vene tulee tuomaan tullessaan. On siis hyvä pitää mielessä myös ylläpitoon ja muuhun menevät kulut, jotka ovat jatkuva menoerä. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin sen jälkeen, kun on perehdytty siihen, kuinka paljon jahti maksaa, mistä se löytyy parhaimpaan hintaan ja mitä veneen käytöltä odotetaan. Nämä liittyvät vasta ostamiseen ja suuremmaksi menoeräksi tulee nousemaan jatkuvat kulut kuten veteen lasku ja varastointi, vakuutukset, käyttöön liittyvät kulut, huollot ja ylläpito, sekä tarvittaessa miehistön kulut.

Veteen vienti ja varastointi

Veneen saaminen veteen ja sieltä pois, tulee maksamaan suuria summia, mutta onneksi tämä tehdään usein vain muutaman kerran. Näin asiaan voidaan varautua ja ennalta ja aikaa on runsaasti miettiä sitä, mihin vene laitetaan talveksi, kuka veneen siirtää ja kuinka paljon rahaa tähän tulee varata. Ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että joskus venettä halutaan käyttää myös perinteisten aikojen ulkopuolella, säiden salliessa ja esimerkiksi varastointiin voi mennä hyvinkin paljon kuluja, varsinkin jos talvi on rankka ja pitkä. Kannattaa esimerkiksi tehdä kiinteän summan sopimus jonkun palveluntarjoajan kanssa, jolloin kustannukset eivät pääse yllättämään missään tapauksessa.

Vakuutukset

Vakuutuksia on saatavilla paljon erilaisia ja ennen sellaisen valitsemista, tulee olla tietoinen siitä, mikä on ero kalliin ja edullisen vakuutuksen välillä. Ensimmäistä vastaantulevaa vakuutusta ei kannata ottaa, vaan niitä tulee vertailla ja tarjouksia voi pyytää useammasta paikasta. Yleensä parhaat vakuutukset saadaan sellaisilta tarjoajilta, joilla on jo alkuun kokemusta jahtien ja veneiden vakuuttamisesta, sillä kokemattomampi vakuutusyhtiö ei välttämättä pysty vakuuttamaan kaikkia oleellisia asioita samalla tavalla. Kannattaa myös kysellä vakuutusyhtiöitä paketteja, jos samasta paikasta otetaan useampia vakuutuksia. Tämä voi laskea vakuutusten kokonaissummaa huomattavasti, joka on tietenkin positiivinen asia. Vakuutusmaksut tulee selvittää jo hyvissä ajoin ennen veneen ostamista, sillä jos ollaan liikkeellä tiukalla budjetilla, voi suuret maksut kaataa koko harrastuksen. Tarjousten avulla nämä kulut voidaan liittää mukaan vuosittaisiin kuluihin.

Käyttöön liittyvät kulut

Kuten olettaa saattaa, polttoaine on suurimpia kuluja mitä pitää huomioida käytössä. Vaikka hankittaisiin purjevene, tulee tämäkin viemään runsaasti bensaa tietyissä vaiheissa, kuten silloin kun vene siirretään satamasta isommille vesille. Tietenkään purjeveneen polttoaine kustannukset eivät ole yhtä suuret kuin muiden veneiden, joiden kohdalla summat nousevat äärettömän paljon. Tämä on myös haastavin osuus suunnitella, sillä kulutus voi vaihdella kuukausittain ja jopa vuosittain erittäin paljon. Paras tapa on ennustaa keskiverto etäisyys, jota retkillä tehdään, sekä retkien määrä kuukautta kohden, jolloin voidaan laskea arvio käytetystä polttoaineesta.

Huolto ja ylläpito

Huoltoon ja ylläpitoon menevät kulut on myös haastava ennustaa, sillä ne riippuvat esimerkiksi veneen tyypistä, siitä kuinka paljon venettä käytetään, kuinka paljon voidaan itse suorittaa huolloista ja jopa siitä, kuinka paljon onnea on matkassa. Jokaista venettä tulee huoltaa säännöllisin väliajoin ja tähän kuuluu kaikki maalipinnan uusimisesta moottorin huoltamiseen. Usein toimiin liittyy myös veneen saaminen maalle, joka tietenkin lisää kuluja. Purjeveneillä on taaskin erilaiset kulut kuin muilla veneillä, joten venetyyppi tulee huomioida vahvasti.

Miehistö

Jos tarkoituksena on ostaa kovin suuri jahti, voi joskus olla tarpeen palkata miehistöä avuksi. Useimmat ison veneen omistajat pitävät mielellään kokoaikaista miehistöä paikalla, jotta veneen käyttäminen on helpompaa, mutta tämä tietenkin tulee maksamaan suuria summia. Jos jahdin käyttäminen onnistuu itsenäisesti, voidaan mukaan ottaa vain muutama miehistön jäsen, sillä suuren jahdin ylläpito vaatii päivittäin suoritettavia toimia runsaasti.